Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts
Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit
met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw
onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u
uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige
klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen
met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De
klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.
De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom
geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is
vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de
website van  SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te
bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de
klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over
uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.
Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter
(jurist) en uit leden namens de patiŽnten en uit leden
namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door
een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer
informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op
www.skge.nl.
KLACHTENPROCEDURE