Diensten en spoedgevallen

Dienstdoende arts en noodgevallen

∑     Zorg buiten kantooruren

∑     Waarnemend artsen

∑     Noodgevallen

∑     Hulp bij vergiftiging

∑     Wat te doen in geval van nood
.Telefoonnummer van de Huisartsenpost (HAP)  in Zoetermeer: 079-3431600

Bel naar de medische hulpdiensten met het nummer 112.

Ik wil contact opnemen met de dichtstbijzijnde dienstdoende arts

U neemt hiervoor contact op met de huisartsenpost in uw regio of u neemt contact op met met de vervanger van uw eigen huisarts.

Om het nummer van de dienst in uw regio te vinden, hebt u 2 mogelijkheden:

     * Als u het telefoonnummer van uw eigen arts kiest, hoort u de gegevens over de dienstdoende arts op zijn antwoordapparaat.
     * Als u het landelijke telefoonnummer politie belt via 0900-8844 kunt u deze informatie ook opvragen.

De dienstdoende arts is bereikbaar:

     * Elke dag van 17:00 u 's avonds tot 8:00 u 's ochtends
     * Op zaterdag , zon en feestdagen 24 uur per dag

Goed om weten

In Zoetermeer kan de dienstdoende arts uw medisch dossier van uw huisarts inzien inclusief de medicatie die via een zoetermeerse apotheek is verstrekt.

Indien u niet wilt dat uw medisch dossier tijdens waarneming of diensten beschikbaar is voor de waarnemer kunt u dit aangeven bij uw eigen huisarts.

De arts die u spreekt, kent  u desondanks niet zoals uw eigen arts. Denk eraan dat u hem/haar alle nodige informatie verstrekt:

    * over een eventuele lopende behandeling
    * of u allergisch bent voor producten of geneesmiddelen
    * over onderzoeken die u recent hebt ondergaan (bloedafname, rŲntgenfoto...). Als u de uitslagen hebt, laat die dan zien.

Geef uw adres en telefoonnummer.

Ik wil contact opnemen met de eerste hulp. Naar wie moet ik bellen? Waarom?

112 is het telefoonnummer waarop de hulpdiensten in Nederland bereikbaar zijn, gratis en zowel vanaf vaste en mobiele telefoons.

Waarvoor kunt u 112 bellen?

Bel 112 bij ieder noodgeval waarbij u een ziekenwagen, de brandweer of politie nodig hebt. Voorbeelden:

    * hartproblemen
    * plotselinge, ernstige verslechtering bij ziekte
    * ongevallen in en om het huis
    * verdrinking
    * vergiftiging
    * brand/brandwonden


Bel 112
niet voor dingen zoals:

    * Verkeersinformatie
    * Weerberichten
    * Algemene informatie en vragen

Hang niet op als u per ongeluk 112 belt!

Zeg de telefonist dat alles in orde is, anders wordt misschien toch hulp gestuurd om te kijken of er geen probleem is.


Extra informatie bij vergiftiging

Neem altijd contact op met uw (huis)arts of ziekenhuis. Om direct hulp te kunnen bieden, kunt u het beste de Gifwijzerģ raadplegen. Die heeft u binnen handbereik en u weet waar u moet zoeken en hoe u het cijferadvies moet opvolgen. Neem na het volgen van het cijferadvies direct contact op met de huisarts of 112. Vertel wat u gedaan heeft.

Wat wil de arts van u weten:

    * Wat gebeurde er precies?
    * Hoe oud is de patiŽnt?
    * Hoeveel weegt de patiŽnt?
    * Wat van de gevaarlijk stof heeft de patiŽnt gegeten of gedronken?
    * Hoeveel heeft de patiŽnt daarvan binnengekregen?
    * Was de stof aangelengd met water?
    * Op welk tijdstip werd de stof ingenomen?
    * Wat zijn de symptomen van de patiŽnt?
    * Wanneer traden de symptomen op?
    * Wat heeft u er zelf aan gedaan?

Tip:

Vergeet niet het ziektekostenverzekeringsbewijs mee te nemen naar de arts of de Spoedeisende Hulp.

Goed om weten in geval van vergiftiging

    * Geen melk laten drinken!
    * Niet laten braken! Dit wordt zelden aanbevolen en is soms zelfs heel gevaarlijk.
    * De effectiviteit van de spoedhulp hangt af van de nauwkeurigheid van de gegevens die u doorgeeft.
    * Wees rustig, precies en laat uw gesprekspartner u vragen stellen.

In geval van spetters van een gevaarlijk product in de ogen of op de huid onmiddellijk ruim en lang meerdere minuten spoelen met kraanwater.

In geval van het vrijkomen van irriterend of toxisch gas in een afgesloten ruimte, de lokalen goed luchten.

In geval van ongewilde en massale lucht- of watervervuiling de specifieke instructies die door de gezondheidsdiensten worden gegeven volgen.

Welke informatie moet ik geven? In de juiste volgorde, langzaam en duidelijk

Ik identificeer me:

    * Uw naam
    * Het telefoonnummer van waar u belt

Zeg waar ik ben:

    * Het precieze adres (stad, gemeente, dorp, straat, nummer...)
    * De plaats (flat, huis, straat...)

Ik leg eenvoudig uit wat er gebeurt

    * De betrokken persoon (geslacht, leeftijd, eventuele verwantschap...)
    * De omstandigheden
    * Wat u vaststelt

Ik antwoord op de vragen die me worden gesteld
Ik hang nooit als eerste op
Ik blijf ter beschikking van mijn gesprekspartner
Ik wacht op instructies

Ik keer terug naar de zieke of gewonde persoon om tegen hem te praten en hem gerust te stellen
Ik doe het nodige om de toegang voor de hulpdiensten te vergemakkelijken, hen op te vangen en hen zo snel mogelijk naar het slachtoffer te leiden.

Als u kennis hebt van EHBO, plaatst u de zieke of gewonde persoon in een veilige houding.
Verplaats een zieke of gewonde persoon nooit voordat de hulpdiensten aangekomen zijn.